کتاب اصول نقشه‌کشی صنعتی 1

فصل 4

سلام اگر ممکن است تمرین 3 را توضیح دهید با رسم شکل تشکر


فایل ضمیمه: ندارد ٢٣ فروردین ١٣٩٦(حدود ٧ سال پیش)
az1200
az1200

سلام اگر ممکن است تمرین 3 را توضیح دهید با رسم شکل تشکر


فایل ضمیمه: ندارد ٢٣ فروردین ١٣٩٦(حدود ٧ سال پیش)
az1200
az1200

سلام کدام شکل؟ شماره چند؟


فایل ضمیمه: ندارد ٢٤ فروردین ١٣٩٦(حدود ٧ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin
برای ثبت پست ابتدا میبایست در سیستم عضو باشید.