همکاری با ما

همکاری با ما


انتشارات شریف کد کم در راستای بهبود و اعتلای کتاب‌‌های تألیفی از همه نویسندگان و اساتید صنعت و دانشگاه جهت تألیف کتاب‌های آموزش مهندسی دعوت به همکاری می کند. لطفا‌ روزمه خود را  به آدرس sharifcadcam@gmail.com ارسال نمایید.