کتاب اصول طراحی مهندسی با CATIA

فصل 4

با سلام در صورت امکان فیلم آموزش مونتاژ 9 و 10 کتاب رو هم قرار بدین .با تشکر


فایل ضمیمه: ندارد ٠٨ خرداد ١٤٠٠(حدود ٢ سال پیش)
Elite1361
Elite1361

باسلام ووقت بخیر. درشکل 9-4قید کوینسیدنت عمل نمیکند . وقتی قید را میزنم یک خط نارجی میافتد واستوانه داخل سوراخ گیره نمیرود. مشکل از کجاست؟


فایل ضمیمه: ندارد ٢١ مهر ١٤٠٠(حدود ٢ سال پیش)
mo2670290
mo2670290

باسلام ووقت بخیر. درشکل 9-4قید کوینسیدنت عمل نمیکند . وقتی قید را میزنم یک خط نارجی میافتد واستوانه داخل سوراخ گیره نمیرود. مشکل از کجاست؟ فایل ضمیمه: ندارد ٢١ مهر ١٤٠٠(حدود ٢ دقیقه پیش) mo2670290 mo2670290 کتاب اصول طراحی مهندسی با CATIA فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 برچسب ها هنر نقشه کشی طراحی آموزش آموزش اینترنتی صنعت طراحی صنعتی باسلام ووقت بخیر. درشکل 9-4قید کوینسیدنت عمل نمیکند . وقتی قید را میزنم یک خط نارجی میافتد واستوانه داخل سوراخ گیره نمیرود. مشکل از کجاست؟


فایل ضمیمه: ندارد ٢١ مهر ١٤٠٠(حدود ٢ سال پیش)
mo2670290
mo2670290

باسلام ووقت بخیر. درشکل 9-4قید کوینسیدنت عمل نمیکند . وقتی قید را میزنم یک خط نارجی میافتد واستوانه داخل سوراخ گیره نمیرود. مشکل از کجاست؟


فایل ضمیمه: ندارد ٢٢ مهر ١٤٠٠(حدود ٢ سال پیش)
mo2670290
mo2670290
برای ثبت پست ابتدا میبایست در سیستم عضو باشید.