کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2

فصل 2

سلام لطفا توضيح دهيد براى حل سوال ١ صفحه ى ٥٨ كتاب بايد چه كار كنيم.


فایل ضمیمه: ندارد ٠٩ آذر ١٣٩٧(حدود ٢ سال پیش)
Babak.arbabi
Babak.arbabi

در شکل 1 صفحه 58  نقاط تقاطع چند صفحه با منشور را باید پیدا کنیم. بعضی از نقاط تقاطع نقاط خاص هستند که با شماره های 1 و 2 و 3 و 4 مشخص شده اند این نقاط با توجه به شکل 27-2 کتاب به راحتی پیدا می شوند که در فایل ضمیمه به طور مثال نقطه 1 باید روی یال a باشد که به این یال در نمای بالا منتقل شده است. نقاط دیگر که عبارتند از k و mو n و p باید از یال کمکی استفاده کنیم چون روی یال نیستند بلکه روی وجه های منشور می باشند. برای نقطه k این مراحل در فایل ضمیمه نشان داده شده است. دقت کنید هر کدام دو نقطه هستند یکی مربوط به برخورد با وجه جلویی و دیگری مربوط به برخورد با وجه عقبی است.


فایل ضمیمه: دانلود ١١ آذر ١٣٩٧(حدود ٢ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin
برای ثبت پست ابتدا میبایست در سیستم عضو باشید.