همکاری با ما

همکاری با ما


انتشارات شریف کد کم در راستای بهبود و اعتلای کتاب‌‌های تألیفی، به‌روزرسانی وبگاه، پاسخ‌گویی به سوالات کاربران، طراحی و ساخت قطعات و دستگاه‌های صنعتی،طراحی محصول و تولید مصنوعات هنری از همه اساتید، صنعتگران، طراحان، هنرمندان و پژوهشگران دعوت به عمل می‌آورد. لطفا‌ روزمه خود را به همراه نوع همکاری به آدرس sharifcadcam@gmail.com ارسال نمایید.