کتاب اصول نقشه‌کشی صنعتی 1

فصل 1

سلام لطفا شکل ۱_۴۲را توضیح دهید با تشکر


فایل ضمیمه: ندارد ١٣ مهر ١٣٩٧(حدود ١ سال پیش)
محمد علی سحرگاهی
محمد علی سحرگاهی

آموزش اتوکد

ابتدا دابره ای به شعاع 35 رسم کنید سپس خطی از مرکز دایره به سمت بالا طوری رسم کنید که با راستای قایم زاویه 10 درجه  بسازه (مطابق شکل 1 ) سپس از انتهای این خط، خطی رسم  کنید که با افق زاویه 10 درجه می سازد (مطابق شکل 2)  سپس خط مایل را نسبت به خط افقی گذرنده از مرکز قرینه سارید (شکل 3) 
راه دیگر این است که از نقطه ساعت 12 دایره یک خط افقی رسم کنید و سپس مجموعه را به اندازه 10 درجه در جهت عقربه های ساعت دوران بدهید. البته دستور دوران را در این کتاب نگفتیم


فایل ضمیمه: دانلود ١٣ مهر ١٣٩٧(حدود ١ سال پیش)
مدیریت شریف کد کم
admin
برای ثبت پست ابتدا میبایست در سیستم عضو باشید.