مشاهده فهرست مطالب دارای ویدئو ردیف
ویدئوها چند نمونه از فیلم‌های کتاب اصول طراحی مهندسی با SolidWorks (استاد متقی پور) 1-
ویدئوها ایده های موفق استارت آپ و کسب و کار 2-